WYPRZEDAŻ LETNIA -10%. Kod: PFSUMMER

JAKIE INFORMACJE SĄ NAM POTRZEBNE?

Abyśmy mogli wysłać Ci zamówienie, musisz podać nam pewne informacje o charakterze osobistym. Informacje te obejmują pełne imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH INFORMACJI I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. opieramy się na określonych podstawach prawnych, aby gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje, w tym:

  • Gdy jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, np. gdy wykorzystujemy Twoje informacje do wysłania zamówienia, rozstrzygnięcia sporu lub zapewnienia obsługi klienta.
  • Gdy użytkownik wyraził zgodę, którą można cofnąć w dowolnym momencie, np. zapisując się na naszą listę mailingową.
  • Gdy jest to konieczne, aby spełnić obowiązek prawny, nakaz sądowy lub w związku z działaniami prawnymi, np. nieujawnianie informacji o Twoich zakupach, jeśli wymaga tego prawo podatkowe.
  • Gdy jest to konieczne dla celów naszych uzasadnionych interesów, jeśli Twoje prawa lub interesy ich nie unieważniają, takich jak 1) świadczenie i ulepszanie naszych usług oraz 2) wypełnianie naszych zobowiązań w odniesieniu do polityki i warunków korzystania z Privatefloor.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I POKAZYWANIE INFORMACJI

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko z bardzo konkretnych powodów i okoliczności, np. w następujących przypadkach:

  • Dostawcy usług. Współpracujemy z pewnymi zaufanymi stronami trzecimi w celu wykonywania zadań i świadczenia usług dla naszego sklepu, takimi jak firmy transportowe lub dostawcy zewnętrzni. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tym stronom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.
  • Zgodność z prawem. Możemy gromadzić, wykorzystywać, zachowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to konieczne, aby: (a) odpowiedzieć na postępowanie prawne lub na wnioski rządowe; (b) egzekwować nasze umowy, warunki i zasady; (c) zapobiegać, badać i rozwiązywać problemy związane z oszustwami i innymi rodzajami nielegalnej działalności, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi; lub (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo naszych klientów i innych osób.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez czas ściśle niezbędny do świadczenia naszych usług i zgodnie z opisem w polityce prywatności. Jednak możemy również potrzebować zachować te informacje, aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne, rozwiązać konflikty i egzekwować nasze umowy. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać Państwa dane przez następujący okres: 4 lata.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane za pośrednictwem usług hostingowych stron trzecich w USA i innych jurysdykcjach poza Unią Europejską. W związku z tym możemy przekazywać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego różniące się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

TWOJE PRAWA

Jeśli mieszkasz na niektórych terytoriach, w tym w UE, masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Podczas gdy niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, inne mają zastosowanie tylko w określonych przypadkach. Poniżej opisujemy te prawa:

  • Dostęp. Mają Państwo prawo do dostępu i otrzymania kopii danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. W tym celu należy wejść na naszą stronę i wejść w Moje konto / Moje dane.
  • Zmiana, ograniczenie, usunięcie. Możesz również zmienić i usunąć swoje dane osobowe, jak również ograniczyć nasze wykorzystanie ich. Z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności (takich jak nasz obowiązek przechowywania danych ze względów prawnych), na ogół usuwamy Twoje dane osobowe na żądanie.
  • Sprzeciw. Możesz sprzeciwić się temu, że przetwarzamy część Twoich informacji zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz że wysyłamy Ci e-mail marketing po udzieleniu wyraźnej zgody na ich otrzymywanie. W takich przypadkach usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mieli istotne i uzasadnione powody, aby nadal korzystać z tych informacji lub będzie to konieczne ze względów prawnych.
  • Skargi. Jeśli mieszkasz w UE i chcesz zgłosić jakiekolwiek pytanie lub wątpliwości dotyczące wykorzystania Twoich informacji (i bez uszczerbku dla innych praw, które możesz mieć), masz prawo zrobić to z odpowiednim lokalnym organem ochrony danych.

KONTAKT

W celu realizacji celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Privatefloor, jest administratorem danych Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

#