WYPRZEDAŻ LETNIA -10%. Kod: PFSUMMER

Regulamin

Przedmowa

Aby stosować te ogólne warunki sprzedaży, uzgodniono, że Użytkownik i PrivateFloor będą odtąd nazywani "Stronami", a indywidualnie "Stroną". Po zatwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika, ten zostanie nazwany "Kupującym". Prawa i obowiązki Użytkownika będą również dotyczyć Kupującego.

Użytkownik, który chce dokonać zakupów na stronie internetowej, oświadcza, że jest pełnoletni w kraju swojego zamieszkania i ponosi pełną odpowiedzialność prawną lub korzysta z upoważnienia rodzicielskiego lub opiekuńczego.

Przy składaniu zamówienia na produkt oferowany na stronie internetowej, zakłada się, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, chociaż nie jest wymagane podpisanie akceptacji ze strony Użytkownika.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie, bez ograniczeń ani zastrzeżeń, do każdej sprzedaży zawartej między PrivateFloor a nieprofesjonalnymi Użytkownikami, którzy chcą nabyć produkty oferowane na sprzedaż przez Sprzedawcę na wymienionej powyżej stronie internetowej.

Te Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne do wglądu i odwołania w dowolnym momencie na stronie internetowej i, w razie potrzeby, przeważają nad każdą inną wersją lub każdym innym dokumentem, który mógłby im przeczytać.

Chyba że określono inaczej, dane zarejestrowane przez PrivateFloor stanowią dowód wszystkich transakcji. Zgodnie z przepisami prawnymi, należy pamiętać, że zatwierdzenie zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku "KUP". To zatwierdzenie stanowi podpis elektroniczny, który ma taką samą wartość między obiema Stronami jak podpis odręczny i stanowi dowód całego zamówienia i uprawnienia do wymaganej kwoty pieniędzy zgodnie z wymienionym zamówieniem. We wszystkich przypadkach płatności, dostarczenie przez internet numeru karty bankowej i końcowe zatwierdzenie zamówienia stanowią dowód całego zamówienia i równają się uprawnieniu do wybranej metody płatności, która widnieje na zamówieniu zakupu.

Dostęp do strony internetowej PrivateFloor odbywa się w normalnych warunkach dostępu do Internetu. Żadna dodatkowa opłata za połączenie nie będzie naliczana Użytkownikowi. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają zmianom; obowiązujące warunki są te, które obowiązują w dniu zatwierdzenia zamówienia. Wydrukowanie lub zapisanie kopii tych warunków leży całkowicie w gestii Kupującego.

Art.1 Cel

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest wyłącznie określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron wynikających z relacji nawiązanej online oraz obowiązków wynikających z online sprzedaży produktów proponowanych na stronie internetowej. Warunki te regulują każdy etap niezbędny do złożenia zamówienia oraz zapewniają następujące elementy dotyczące zamówienia między stronami kontraktującymi. Strony uzgadniają, że ich stosunki będą wyłącznie regulowane niniejszą umową. Jeśli jakiekolwiek warunki zawiodą, uważa się, że będą one regulowane przez obowiązujące praktyki w sektorze sprzedaży na odległość, których siedziby znajdują się w Hiszpania.

Art.2. Produkty - cena

2.1 Cena

Płatności odzwierciedlają wszelkie ewentualne zniżki oraz VAT obowiązujący w dniu zamówienia. Podane ceny są gwarantowane w granicach dostępnych zapasów, z wyjątkiem znacznych zmian opłat, a w szczególności VAT oraz z wyłączeniem błędów typograficznych lub pominięć. Podane ceny nie obejmują opłat pocztowych, które zostaną naliczone dodatkowo do zamówionych produktów i zostaną określone dla Użytkownika podczas końcowej walidacji zamówienia.

PrivateFloor zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, ale produkty będą naliczane na podstawie ceny obowiązującej w momencie zarejestrowania zamówienia, przy warunku dostępności wcześniej wymienionych produktów. Jeśli zarejestrowane zamówienie zawiera jedno lub więcej błędów (cena, opis, zdjęcie, kupon itp.), PrivateFloor zastrzega sobie prawo do anulowania i zwrotu zamówienia.

2.2 Ustalona cena sprzedaży ("przekreślona")

Ustalona cena sprzedaży, która pojawia się "przekreślona" w opisie każdego artykułu, jest podana w sposób całkowicie orientacyjny jako porównanie i odpowiada szacunkowej cenie sprzedaży artykułu przez dostawców PrivateFloor w ramach ich tradycyjnej sieci sprzedaży w dniu sprzedaży.

Art. 3. Rejestracja i zatwierdzenie zamówienia

3.1 Nawigacja wewnątrz witryny

Użytkownik może zapoznać się z różnymi produktami oferowanymi na sprzedaż przez PrivateFloor na stronie internetowej. Użytkownik może swobodnie przeglądać różne strony witryny, bez zobowiązania do składania zamówienia.

3.2 Rejestracja i hasło

Rejestracja jest obowiązkowa przed złożeniem zamówienia. Użytkownik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na stronie "Moje konto", w tym te pod nagłówkiem "Moje informacje". Użytkownikom zostanie poproszony o podanie informacji niezbędnych do identyfikacji, w tym imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu i hasła.

PrivateFloor gwarantuje poufność przesłanych danych po wprowadzeniu hasła. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za korzystanie z jego hasła. Użytkownik zapewnia jego zachowanie i poufność. W przypadku utraty hasła Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z PrivateFloor, aby otrzymać nowe hasło.

Jeśli Użytkownik zapomni hasła, może otrzymać nowe, klikając przycisk "zapomniałem hasła", który pojawi się na stronie głównej. Następnie zostanie wysłany do niego e-mail, zachęcający do utworzenia nowego hasła. Podczas tworzenia konta Użytkownik może upoważnić PrivateFloor do przesyłania mu zaproszeń na wyprzedaże oraz wszelkich innych przydatnych informacji od zespołu PrivateFloor drogą e-mailową.

3.3 Rejestracja zamówienia

Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem połączenia internetowego, które pozwala mu na przeglądanie strony internetowej. Aby zostało zaakceptowane, zamówienie musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do jego przetworzenia. Ponadto każde zamówienie wskazuje akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży, ceny i opisu dostępnych produktów.

Nie jest możliwe złożenie zamówienia z kraju, który nie znajduje się na liście krajów docelowych autoryzowanych przez PrivateFloor. Użytkownik, który chce złożyć zamówienie, wybiera różne produkty, które mu odpowiadają i potwierdza swoją intencję, klikając przycisk "Dodaj do koszyka".

W każdej chwili Użytkownik może:

 • Przejrzeć listę wybranych przedmiotów, klikając przycisk „Mój koszyk”.

 • Kontynuować wybieranie produktów, klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”.

 • Dokonać wyboru i złożyć zamówienie, klikając przycisk "Kup".

 • Użytkownicy muszą się zidentyfikować przed zamawianiem produktów w koszyku, wprowadzając swój adres e-mail i hasło lub wypełniając formularz rejestracyjny, jeśli nie posiadają jeszcze konta PrivateFloor. Po wpisaniu swoich dwóch identyfikatorów (adres e-mail i hasło), Użytkownik potwierdza swoją tożsamość i wyraża zgodę na Warunki korzystania.

 • Po zidentyfikowaniu się Użytkownik musi zweryfikować adres dostawy, a zamówienie zostanie podsumowane na ekranie, wskazując: rodzaj, ilość i cenę produktu(y) wybranego przez Użytkownika, a także koszty wysyłki, całkowitą kwotę zamówienia, dane kontaktowe Użytkownika i adres dostawy.

3.4 Potwierdzenie Zamówienia

Po sprawdzeniu szczegółów zamówienia i upewnieniu się, że wszystkie niezbędne informacje są poprawne, Użytkownik może potwierdzić zamówienie, klikając przycisk "Zapłać za zamówienie".

W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową Użytkownik musi podać pewne informacje dotyczące karty bankowej, którą chce użyć:

 • Nazwisko właściciela karty

 • Numer karty bankowej

 • Data ważności

 • Kod CVV (trzy ostatnie cyfry na odwrocie karty bankowej).

Należy zauważyć, że przy natychmiastowej płatności kartą bankową, która jest metodą płatności oferowaną przez PrivateFloor na naszej stronie internetowej, użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem witryny PrivateFloor za pomocą systemu EPT (terminal płatniczy elektroniczny) - który jest bezpiecznym i certyfikowanym systemem płatności. Strona internetowa PrivateFloor jest zabezpieczona protokołem SSL (Secure Socket Layer), aby jak najlepiej chronić wszystkie dane dotyczące metod płatności. Następnie dane bankowe Użytkownika są przekazywane do banku, który również jest zabezpieczony protokołem SSL. W ten sposób dane bankowe Użytkownika nigdy nie przechodzą przez system komputerowy PrivateFloor. W rezultacie PrivateFloor nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Jak tylko Użytkownik potwierdzi swoje zamówienie kartą bankową, zamówienie zostanie zarejestrowane i staje się nierozerwalne. Użytkownik staje się Kupującym. Zamówienie zakupu jest zapisywane w rejestrach komputerowych PrivateFloor (przechowywane są one na niezawodnym, trwałym nośniku) i staje się dowodem na stosunki kontraktowe między dwoma Stronami.

3.5 Potwierdzenie

Po dokonaniu płatności kartą bankową (podając numer karty, datę ważności i kryptogram) na adres e-mail kupującego zostanie wysłane podsumowanie zamówienia jak tylko zamówienie zostanie zarejestrowane. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres podany przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie zawiera wszystkie szczegóły elementów stanowiących umowę między dwiema stronami oraz określa szacowany termin wysyłki.

PrivateFloor zaleca, aby klienci zapisali kopię potwierdzenia zamówienia lub je wydrukowali. Jednak dokumenty zapisane w komputerowych rejestrach PrivateFloor będą stanowić legalny dowód. Podsumowanie zamówienia zostanie również opublikowane na koncie klienta.

3.6 Anulowanie zamówienia

Po dokonaniu procesu zamawiania i zaakceptowaniu płatności zamówienie jest uważane za potwierdzone.

Zamówienia na zamówienie (produkty niedostępne w magazynie na naszej stronie internetowej) z szacowanym terminem wysyłki od 12 do 18 tygodni nie mogą zostać anulowane, nawet jeśli zamówienie jest opóźnione z przyczyn niezależnych od kupującego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane w przypadku umów [...] na dostawę towarów wykonanych zgodnie z wymaganiami konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych.

Możliwość anulowania zamówienia jest dostępna tylko dla zamówień z produktami dostępnymi w magazynie lub w trakcie dostawy (transit), przed wysyłką i tylko w ciągu pierwszego tygodnia kalendarzowego po potwierdzeniu i opłaceniu zamówienia. W tym przypadku przysługuje Ci zwrot w wysokości 80% całkowitej kwoty płatności. Pozostałe 20% przeznaczone jest na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem wysyłki Twojego zamówienia z naszych magazynów.

Wszystkie zamówienia z magazynu lub w trakcie dostawy (transit), anulowane po upływie 1 tygodnia przed wysyłką, upoważniają do zwrotu 60% wartości zamówienia.

Jest konieczne, aby zgłosić swoje żądanie zwrotu przez konto klienta (Moje informacje/Moje zamówienia/Zażądanie anulowania).

Po anulowaniu zamówienia przez klienta zgodnie z jednym z wyżej wymienionych warunków, firma zwróci uzgodnioną kwotę w ciągu 30 dni roboczych.

3.7 Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku, gdy odmówisz dostarczenia zamówienia do drzwi, zwrot pieniędzy zostanie przetworzony zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, a koszty dostawy, jak również koszty zwrotu zostaną odliczone od potencjalnego żądania zwrotu. Jeśli zdecydujesz się anulować dostawę po wysłaniu towaru z magazynu, zastosowane zostaną te same dodatkowe koszty.

Art.4. Kupony i Vouchery

Kupony rabatowe są realizowane za pomocą kodu, który należy wpisać lub który już został przypisany do konta klienta. Kod może zostać wysłany pocztą lub e-mailem podczas specjalnych promocji lub klient może otrzymać informację e-mailem, że został przyznany kupon na jego konto.

4.2 Warunki korzystania z kuponów

O ile nie określono inaczej, w szczególności w przypadku używania kuponu przy pierwszym zamówieniu, kilka kuponów może zostać użytych w jednym zamówieniu. Kupony nigdy nie mogą być zamienione na gotówkę. Wszystkie kupony mają datę ważności, której nie można zmienić. Klient nie otrzyma nowego kuponu, aby zastąpić wygasły lub nieużyty kupon.

Używanie kuponu oznacza konieczność, aby wartość koszyka (przed dodaniem opłat pocztowych) przekraczała wartość kuponu, chyba że szczególne warunki korzystania z kuponu określają minimalną wartość zakupów (przed dodaniem opłat pocztowych). W takim przypadku wartość koszyka (przed dodaniem opłat pocztowych) musi być wyższa od minimalnej wartości zakupów, aby móc użyć kuponu.

Kupujący nie może w żadnym przypadku poprosić PrivateFloor o odliczenie kwoty kuponu od zamówienia, które już zostało zarejestrowane i opłacone, jeśli kod kuponu nie został wprowadzony lub wybrany podczas składania zamówienia.

4.3 Używanie kuponów

Aby skorzystać z zniżki oferowanej przez kupon, użytkownik musi wprowadzić kod w oknie "Podsumowanie". Po wprowadzeniu kuponu, użytkownik powinien kliknąć przycisk „OK”. Zniżka zostanie natychmiast odjęta od całkowitej kwoty zamówienia (przed dodaniem kosztów wysyłki).

4.4 Zwrot zamówienia zawierającego kupon

Kiedy zamówienie zawiera kupon, kwota kuponu jest rozdzielana pomiędzy wszystkie produkty proporcjonalnie do ich wartości. Zwrot produktu z zamówienia, z jakiejkolwiek przyczyny, uwzględni zniżkę przyznaną przez przypisany kupon.

4.5 Kupony

W konkretnych sytuacjach możemy przyznać kupon naszym cenionym klientom jako gest handlowy. Kupon pełni funkcję wartości kredytowej, dając ci możliwość dokonania zakupu w naszej firmie. Kupon, raz wystawiony, pozostaje ważny przez okres trzech miesięcy i można go użyć bez żadnych ograniczeń. W trakcie procesu potwierdzania masz opcję zastosowania kuponu, wybierając opcję "kredyt", co odejmie wartość kuponu od całkowitej kwoty. Warto zauważyć, że w żadnym przypadku wartość kuponu nie może być zwrócona.

 

Art.5. Płatność

5.1 Całkowita kwota zamówienia

Całkowita kwota należna od Kupującego jest wyświetlana przed potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego i jest pokazywana na formularzu podsumowania wysłanym do Kupującego przez PrivateFloor.

5.2 Metody płatności

Płatność dokonywana jest wyłącznie przez Internet kartą bankową (Visa, Eurocard/MasterCard) i przelewem bankowym.

5.3 Potwierdzenie płatności

Zamówienie będzie uważane za ważne po otrzymaniu potwierdzenia płatności. W przypadku odrzucenia przez bank, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. W każdym przypadku PrivateFloor zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub dostawy towaru w przypadku sporu z Kupującym, nieuregulowania lub częściowego uregulowania poprzedniego zamówienia przez Kupującego lub odmowy płatności kartą bankową przez organizacje bankowe. W żadnym przypadku PrivateFloor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku sporu.

5.4 Termin płatności

W przypadku płatności kartą bezpośrednio, konto bankowe Kupującego zostanie obciążone w ciągu 2 do 5 dni od złożenia zamówienia. Termin ten zależy od zainteresowanej organizacji bankowej.

W przypadku karty z odroczonym debitem, konto bankowe Kupującego zostanie obciążone kwotą zamówienia w takich samych warunkach jak w przypadku innych obciążeń.

5.5 Wyjątkowe warunki

PrivateFloor wdraża procedurę weryfikacyjną, aby zapobiec oszustwom przy użyciu danych bankowych podczas składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach tego systemu klient może zostać poproszony o przesłanie PrivateFloor (faksem lub pocztą) kopii ważnego dowodu tożsamości i dowodu zamieszkania datowanego nie wcześniej niż trzy miesiące temu. Zamówienie nie zostanie wysłane, dopóki te dokumenty nie zostaną odebrane i zweryfikowane. PrivateFloor zastrzega sobie prawo do zwrotu jakiejkolwiek zamówienia, jeśli te dokumenty nie zostały otrzymane lub jeśli nie odpowiadają tożsamości Kupującego.

Tylko klienci, którzy złożyli zamówienie na kwotę przekraczającą ustaloną kwotę przez PrivateFloor, zostaną poproszeni o dostarczenie tych dokumentów. Po zarejestrowaniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail od Obsługi Klienta PrivateFloor.

Art. 6. Dostępność

6.1 Czas dostępności produktu

Warunki wysyłki:

Podczas procesu walidacji koszyka zakupowego Privatefloor oblicza koszty wysyłki i automatycznie je modyfikuje, gdy usuwasz lub dodajesz produkty.

Przed zatwierdzeniem zamówienia będziesz miał możliwość zobaczenia wszystkich opłat szczegółowo w koszyku: wybrane produkty z ich cenami, koszt wysyłki, możliwe prowizje, podatki i zniżki handlowe. Przed dokonaniem płatności, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy w koszyku są poprawne (produkty, ilości, wykończenia itp.).

Koszty wysyłki zależą od adresu dostawy, wagi i całkowitej objętości wybranych produktów. Produkty o podobnych rozmiarach i wadze mogą mieć różne koszty wysyłki, ponieważ wynegocjowaliśmy niższą stawkę wysyłki z firmą transportową dla niektórych produktów.

Privatefloor wysyła do wszystkich krajów Unii Europejskiej i sąsiadów (mogą obowiązywać ograniczenia dla terytoriów nienależących do kontynentu), Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Czas wysyłki:

Czas wysyłki każdego przedmiotu w koszyku może się różnić w zależności od różnych wykończeń/kolorów. Możesz sprawdzić te terminy na stronie produktu przed zatwierdzeniem zamówienia. W Privatefloor mamy duży magazyn większości produktów, aby zagwarantować czas wysyłki wynoszący 48 godzin, pod warunkiem, że wszystkie produkty i/lub warianty/kolory są dostępne do wysyłki w ciągu 48 godzin (2 dni robocze).

Dla produktów, które nie są w magazynie, czas wysyłki określony na karcie produktu jest orientacyjny, ponieważ niektóre okoliczności poza kontrolą Privatefloor mogą opóźnić czas wysyłki, takie jak niekorzystne warunki pogodowe dla transportu morskiego, opóźnienia w produkcji, urlop dostawców...

Proszę dokładnie sprawdzić czasy wysyłki wybranych przedmiotów w koszyku.


Dostawa zamówienia:


Po przejęciu towarów z zamówienia przez kupującego, odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia przechodzi na niego.

 

BARDZO WAŻNE:

 • W przypadku widocznego uszkodzenia, złamania, zawilgocenia lub otwarcia opakowania należy wymienić Dowód Dostawy.

 • Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jej integralności.

 • Klienci nie będą mogli otworzyć pudełka i sprawdzić towaru przed podpisaniem przyjęcia zamówienia.

 • Dlatego też obowiązkowe jest sprawdzenie pudełka przed podpisaniem odbioru przesyłki.

 • Jeśli na POD nie ma żadnej wzmianki, będzie to prowadziło bezpośrednio do odrzucenia późniejszej reklamacji.

 • Wzmianka ""z zastrzeżeniem rozpakowania"" nie ma mocy prawnej. Spory należy zgłaszać do nas w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

 • Wszystkie pudełka i akcesoria do pakowania muszą być zachowane, w przeciwnym razie reklamacja zostanie odrzucona.

 

Usługa dostawy jest realizowana drzwiami do drzwi i nie obejmuje wniesienia towaru do domu, co musi być załatwione przez klienta. Montaż nie jest również uwzględniony.

Jeśli pierwsza próba dostawy zawiedzie z niezależnego powodu niezwiązanego z nami, druga próba dostawy będzie obciążona opłatami, a klient będzie całkowicie odpowiedzialny za ich opłacenie.

Istnieją terytoria w ramach krajów wysyłkowych, podlegające szczególnym warunkom opodatkowania, dla tych krajów zamówienia będą faktury bez VAT, a klient zapłaci cła i odpowiednie podatki w każdym przypadku.

Dla dostaw do klientów w pozostałych krajach ceny na fakturze klienta zawierają VAT.

Przed złożeniem zamówienia należy zwrócić uwagę, że niektóre z naszych produktów nie mogą być importowane do określonych terytoriów.

1. Klient ma 10 dni od daty wysłania faktury za zamówienie, aby poprosić o modyfikacje. Po upływie tego okresu nie będziemy w stanie wprowadzić żadnych modyfikacji.
2. Przetwarzamy zwroty VAT tylko dla firm spoza Hiszpanii. Dodatkowo, zamówienie zakupu musi zostać złożone na oficjalnym papierze firmowym przy wnioskowaniu o zwrot VAT. Wymóg ten dotyczy szczególnie przypadków, w których klient ubiega się o zwrot VAT.

6.2 Odbiór produktów niezgodnych z zamówieniem

Po odbiorze zamówienia w naszym magazynie, niezbędne jest sprawdzenie stanu i zgodności otrzymanych produktów.

W przypadku reklamacji, prosimy o sporządzenie notatek wszystkich zastrzeżeń i uwag, które uważają Państwo za przydatne, w szczególności dotyczących uszkodzeń, na dokumencie dostawy (należy określić, jeśli opakowanie jest uszkodzone: podarta folia ochronna, uszkodzona skrzynka itp.) i odmówienie przyjęcia produktu. Nie podpisuj pod presją dostawcy. Jeśli dostawca nie zgadza się na oczekiwanie, należy to określić w dokumencie odbioru: "dostawca nie życzył sobie pozostania na miejscu podczas rozpakowywania i sprawdzania paczki". To jest Państwa prawo i jedyny środek odwoławczy w przypadku szkód. Uwaga "pod warunkiem rozpakowania" nie ma wartości prawnej.

Wszelkie nieprawidłowości z produktem (brakujące lub uszkodzone produkty, niezgodność lub uszkodzone opakowanie) muszą zostać zgłoszone do Obsługi Klienta PrivateFloor w ciągu 24 godzin od odbioru produktu pod adresem: Contact. Wszelkie roszczenia zgłoszone po tym czasie zostaną odrzucone, a PrivateFloor odrzuci wszelką odpowiedzialność.

W przypadku, gdy Kupujący nie będzie w stanie odebrać swojego pakietu, zostanie on przechowany w magazynach PrivateFloor. PrivateFloor zaproponuje wówczas Kupującemu drugą możliwość odbioru zamówienia i wystawi fakturę za ponowne udostępnienie paczki.

Ta ostatnia procedura również dotyczy paczek zwróconych przez usługodawcę transportowego w przypadku nieprawidłowego adresu lub nieznanych odbiorców.

Art.7. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotów

Kupujący ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych na poinformowanie PrivateFloor o swoim zamiarze zwrotu towaru. Okres ten rozpoczyna się w dniu otrzymania zamówienia przez Kupującego. Aby otrzymać numer zwrotu, należy zalogować się na swoje konto i wybrać swoje zamówienie. Kliknąć przycisk "Zarejestruj zwrot". Nie dotyczy to przedmiotów "wykonanych na zamówienie".

Kupujący ma 8 (osiem) dni roboczych na zwrot (na swój koszt) zamówionego produktu, jeśli nie jest on zadowolony. Ten okres rozpoczyna się w dniu otrzymania wymienionego wcześniej numeru zwrotu.

W związku z prawem odstąpienia, zwracane produkty muszą być minimalnie używane, co oznacza, że były one testowane przez kilka minut i nie wykazują żadnych oznak długotrwałego użytkowania.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, PrivateFloor zwróci Kupującemu kwotę w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru. Kwota zapłacona przez Kupującego, z wyjątkiem kosztów zwrotu, które ponosi Kupujący, zostanie zwrócona. Zwrot kosztów wysyłki będzie dokonany zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Jeśli Kupujący zwraca całe zamówienie, zostanie zwrócony pełny koszt jego zamówienia (bez kosztów wysyłki).

Koszty i ryzyko związane z zwracaniem produktów są ponoszone przez Kupującego. Ponadto, Kupujący powinien zachować wszystkie dowody zwrotu. PrivateFloor zaleca, aby Kupujący używali przesyłek rejestrowanych (Colissimo, punkty odbioru) lub innych środków, które zapewniają dowód zwrotu. Dokumentacja powinna zawierać następujące informacje: adres odbiorcy, data wysyłki i numer opakowania.

Art. 8. Ochrona danych i wolność informacji

8.1 Dane Osobowe

JAKIE DANE POTRZEBUJEMY?

Aby wysłać Ci Twoje zamówienie, musisz podać nam pewne dane osobowe. Wymagane informacje obejmują Twoje pełne imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz numer telefonu kontaktowego.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), opieramy się na pewnych podstawach prawnych do zbierania, używania i udostępniania Twoich danych, w tym:

 • gdy jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, takich jak wykorzystanie Twoich danych do wysyłki Twojego zamówienia, rozwiązywania sporów lub zapewnienia wsparcia klienta;
 • gdy wyrazisz zgodę, którą możesz w każdej chwili wycofać, taką jak zapisanie się na naszą listę mailingową;
 • gdy jest to konieczne do przestrzegania obowiązków prawnych lub nakazu sądowego lub w związku z postępowaniem prawnym, takim jak zatrzymanie informacji o Twoich zakupach, jeśli wymaga tego prawo podatkowe;
 • gdy jest to niezbędne dla celów naszych uzasadnionych interesów, o ile Twoje prawa lub interesy nie przeważają, takie jak 1) zapewnienie i ulepszanie naszych usług oraz 2) spełnienie naszych zobowiązań związanych z polityką i warunkami korzystania z Privatefloor.

DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI I WYŚWIETLANIE INFORMACJI

Dzielą się Twoimi danymi osobowymi tylko w bardzo określonych celach i okolicznościach, takich jak w następujących przypadkach:

 • Dostawcy usług. Współpracujemy z pewnymi zaufanymi podmiotami trzecimi, którzy wykonują zadania i świadczą usługi dla naszego sklepu, takie jak firmy transportowe lub zewnętrzni dostawcy. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tym podmiotom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.
 • Zgodność z prawem. Możemy zbierać, używać, przechowywać i udostępniać Twoje informacje, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to konieczne, aby: (a) odpowiedzieć na postępowanie sądowe lub na żądania rządu; (b) egzekwować nasze umowy, warunki i polityki; (c) zapobiegać, badać i zwalczać oszustwa i inne rodzaje nielegalnej działalności, zagrożenia bezpieczeństwa lub techniczne problemy; lub (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo naszych klientów i innych osób.

ZACHOWANIE DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas ścisłej konieczności świadczenia naszych usług oraz zgodnie z polityką prywatności. Jednakże, możemy również musieć zachować te informacje, aby spełnić nasze obowiązki prawne i regulacyjne, rozwiązać konflikty i egzekwować nasze umowy. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: 4 lata.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje informacje za pośrednictwem usług hostingowych podmiotów trzecich w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach poza Unią Europejską. W rezultacie, możemy przesyłać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, które mają inne przepisy o ochronie danych oraz nadzór rządu, niż te w Twojej jurysdykcji.

Twoje prawa

Jeśli mieszkasz w niektórych terytoriach, w tym w UE, masz wiele praw związanych z Twoimi danymi osobowymi. Choć niektóre z tych praw mają ogólny zasięg, inne mają zastosowanie tylko w określonych przypadkach. Poniżej opisujemy te prawa:

 • Dostęp. Masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i otrzymać ich kopię. Aby to zrobić, przejdź na naszą stronę i przejdź do "Moje konto / Moje dane".
 • Zmiana, ograniczenie, usunięcie. Możesz także zmienić i usunąć swoje dane osobowe oraz ograniczyć nasze ich wykorzystanie. Chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności (takie jak nasze zobowiązanie do przechowywania danych z przyczyn prawnych), zwykle usuniemy Twoje dane osobowe na Twoją prośbę.
 • Sprzeciw. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych Twoich informacji zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami i temu, abyśmy przysyłali Ci e-maile marketingowe po wyrażeniu na nie wyraźnej zgody. W tych przypadkach usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że mamy przekonujące i uzasadnione powody do dalszego korzystania z tych informacji lub jeśli jest to konieczne ze względów prawnych.
 • Skargi. Jeśli mieszkasz w UE i chcesz zgłosić jakieś pytanie lub wątpliwości dotyczące wykorzystania swoich danych (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, jakie możesz mieć), masz prawo zrobić to z odpowiednim organem ochrony danych osobowych w Twoim kraju.

KONTAKT

W celu realizacji celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Privatefloor, jest administratorem Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

8.2 Ciasteczka (pliki cookie)

Jedyne ciasteczka (pliki cookie), które tworzy PrivateFloor, są tworzone podczas sesji internetowej i są usuwane, gdy Kupujący wyloguje się ze strony internetowej.

8.3 Znaczniki stron internetowych (web beacons)

Niektóre strony internetowe witryny mogą zawierać elektroniczne obrazy lub "znaczniki stron internetowych" (web beacons), które liczą liczbę odwiedzających stronę.

Te znaczniki stron internetowych mogą być wykorzystywane przez niektórych naszych partnerów, w szczególności do pomiaru i poprawy efektywności określonych reklam. W każdym przypadku informacje uzyskane za pomocą tych znaczników są ściśle anonimowe i służą tylko celom statystycznym dotyczącym liczby odwiedzin poszczególnych stron internetowych witryny i tym samym lepszego obsługiwania Kupujących witryny internetowej.

Art. 9. Gwarancje i odpowiedzialność

9.1 Informacje o produktach

Dla każdego produktu sprzedawanego na stronie internetowej PrivateFloor, firma zobowiązuje się do udostępnienia opisu wszystkich istotnych informacji, w granicach informacji dostarczonych przez dostawcę.

PrivateFloor dołoży wszelkich starań, aby zbierać jak najwięcej informacji dla swoich klientów, dzięki czemu mogą oni zapoznać się z produktami przed złożeniem zamówienia.

Mimo dbałości o opisy, czasami mogą wystąpić błędy. Jeśli Klient zauważy jakieś nieścisłości, może skontaktować się z obsługą klienta, aby je zgłosić. PrivateFloor stara się jak najszybciej poprawić wszelkie błędy. Obrazy i opisy nie są wiążące i PrivateFloor nie może być odpowiedzialna za jakiekolwiek błędy, które mogą się pojawić.

W szczególności obrazy i kolory produktów pokazane na stronie internetowej mogą nie odpowiadać rzeczywistemu produktowi, w zależności od przeglądarki internetowej i rozdzielczości ekranu używanego przez klienta.

PrivateFloor sprzedaje produkty wysokiej jakości. Jednak niektóre produkty mają wygląd "vintage", a producenci mogą dodać celowe i pożądane "zepsucie" (dziury, blaknięcie, stałe zagniecenia itp.). Produkty te zostały poddane specjalnej obróbce, aby nadać im szczególny wygląd. Dodatkowe detale są często wykonane ręcznie, dlatego niemożliwe jest zapewnienie homogeniczności produktów. Normalne są także pewne różnice między fotografowanymi produktami a dostarczanymi produktami.

Chociaż nie zawsze jest to wspomniane, może się zdarzyć, że niektóre produkty wymagają samodzielnego montażu.

Wszystkie nasze produkty skórzane posiadają 100% prawdziwej skóry na wszystkich widocznych elementach, podczas gdy obszary niewidoczne, takie jak spód fotela, mogą nie być wykonane ze skóry.

9.2 Gwarancje

Gwarancje obejmujące produkty są przedstawione w opisie. Kupujący, który otrzymał wadliwy przedmiot, którego gwarancja nadal obowiązuje, powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta PrivateFloor, która poinformuje go, jak postępować w celu naprawy, wymiany lub zwrotu przedmiotu. PrivateFloor zrobi wszystko, aby podać adres e-mail pośrednika zajmującego się serwisem posprzedażnym.

9.3 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność PrivateFloor jest ograniczona do całkowitej kwoty zamówienia Kupującego. PrivateFloor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za uciążliwości lub szkody wynikające z korzystania z komputera lub sieci komputerowej lub Internetu. W szczególności PrivateFloor nie może ponosić odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, ingerencje zewnętrzne ani wirusy komputerowe. Jedynym obowiązkiem PrivateFloor jest zapewnienie prywatności dla osób przeglądających stronę internetową, rejestrujących się jako klienci, składających zamówienie i płacących za nie lub korzystających z innych usług proponowanych przez PrivateFloor.

PrivateFloor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za żadne szkody materialne, niematerialne lub cielesne spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem lub złym użytkowaniem przedmiotu kupionego na stronie internetowej.

Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie z władzami lokalnymi, jakie podatki, deklaracje, zakazy i inne prawa użytkowania mają zastosowanie do sprowadzanych przedmiotów. PrivateFloor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli Kupujący nie przestrzega przepisów kraju, do którego są dostarczane produkty.

 

Art. 10. Inwalidztwo częściowe

W przypadku, gdy jedna z klauzul obecnej umowy zostanie uznana za nieważną z powodu zmiany prawa, regulacji lub na mocy orzeczenia sądowego, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność i przestrzeganie pozostałych klauzul niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Art. 11. Własność intelektualna

Wszystkie elementy znajdujące się na stronie internetowej, zarówno wizualne jak i dźwiękowe, łącznie z technologią leżącą u ich podstaw, są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub licencją. Stanowią one wyłączną własność PrivateFloor. Każdy Kupujący, który posiada osobistą stronę internetową i który chce umieścić prosty link (do użytku osobistego) łączący ze stroną główną witryny, musi najpierw poprosić o zgodę PrivateFloor. Z drugiej strony, wszelkie hipertekstowe łącza powracające do strony internetowej z wykorzystaniem framingu lub in-line linkingu są zabronione. W każdym przypadku każde łącze, nawet milcząco dopuszczone, zostanie wycofane na prośbę PrivateFloor. Linki hipertekstowe mogą przekierowywać do innych stron internetowych. Firma PrivateFloor zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdyby zawartość takich stron internetowych naruszała obowiązujące przepisy i regulacje.

Art. 12. Całość umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz podsumowanie zamówienia przesłane do Kupującego tworzą wiążącą umowę i obejmują całość stosunku umownego pomiędzy obiema stronami.

Art. 13. Termin

Niniejsze warunki obowiązują przez cały czas, w którym PrivateFloor prezentuje swoje produkty online.

Art. 14. Siła wyższa

PrivateFloor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niezrealizowanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeśli niezrealizowanie to jest spowodowane zdarzeniem uznawanym za „siłę wyższą”: zamieszki, strajki całkowite lub częściowe pracowników pocztowych lub środków transportu i/lub komunikacji, powodzie lub pożary lub jakąkolwiek katastrofę naturalną.

W przypadku wystąpienia "siły wyższej" obie strony zobowiązują się do utrzymywania kontaktu tak często, jak to możliwe, aby mogły razem pracować nad zapewnieniem dostawy zamówienia w normalnych warunkach.

Po upływie 1 (jednego) miesiąca od wystąpienia przypadku "siły wyższej", jeśli PrivateFloor nie może dostarczyć zamówionych przedmiotów, zwróci Kupującemu całą kwotę zamówienia.

Art. 16. Uwagi prawne

Dla Kupującego określa się co następuje:

Niniejsze warunki są zawarte pomiędzy, z jednej strony:

Infine Trading SL

Concepción Arenal 8,

29004 Malaga,

Hiszpania

E-mail : Kontakt

Zwany dalej PrivateFloor, a z drugiej strony klient końcowy.

Art. 17. Prawo właściwe, jurysdykcja

Ogólne Warunki Sprzedaży regulowane są przez Prawo Hiszpańskie.

Wszelkie spory wynikające z Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozpatrywane przez właściwe sądy w oparciu o przepisy prawa powszechnego.

#